Програмски јазици: Rust повторно, овој четврток 19:00 (28.06.2018)

По кратка одредена пауза повторно ќе работиме и ќе го разгледуваме Rust преку пример имплементиран со Actix framework-от. Actix ефикасно имплементира Actor модел, подржува синхроно или асинхроно праќање на пораки, multi-thread-ед event-loop, и actix-web како едноставен web framework.

се гледаме во хаклаб

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.