Сподели Забава // D&D Pandemonia: Insights #3 (сабота, 17:00)

Како вирус кој полека но крвнички се шири низ популацијата... Со хронични симптоми кои се јавуваат еднаш неделно, само за викенди...
Ќе играме D&D.


Your DM, Lord_of_Life
КИКА, сабота 13.10.2017, 17:00
(болеста напредува)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.