React: rethinking best practices (9pm)

Денес (четврток 20ти октомври) со почеток од 9pm ќе дискутираме за тоа како React ги преиспитува нашите сфаќања за web development best practices, притоа безмилосно деконструирајќи ги сите постоечки half-assed web технологии (DOM, CSS...) со кои се бориме секојдневно обидувајќи се да ги натераме да ги продуцираат саканите резултати.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.