30 години GNU

По еден GNU чекор секој ден. Денес:

Избегнете надгледување со тоа што ќе почнете да користите Thunderbird и Enigmail.


Најавата за GNU што Ричард Столман ја пратил во 1983 година:
Free Unix! Starting this Thanksgiving I am going to write a complete Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and give it away free(1) to everyone who can use it. Contributions of time, money, programs and equipment are greatly needed.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.