GNU/Linux прва помош 28.05.2012 18:00 Понеделник

И овој Понеделник како и секој на мени е GNU/Linux прва помош.
Дојдете доколку ви треба помош околу некоја дистрибуција, но пожелно е да дојдете и доколку се ви работи супер :).

Надвор од традиционалното средување на дистрибуции немаме нешто посебно во план, така да доколку имате некоја интересна идеја слободно навратете, а доколку немате сепак навратете бидејќи секогаш се случува нешто.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.