Математика и Алгоритми

Од 19h до 21h во Хаклаб КИКА:

ќе пробаме да решиме некој проблем сет од The Аrt of Computer Programming, поточно 1.2.2 и 1.2.3
+ нешто дополнително математика по потреба.

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.