СподелиКино на Блогерај

Пуштен е во употреба новиот блог посветен на СподелиКино на Блогерај.Се надевам дека ова ќе придонесе за зголемување на популарноста на СподелиКино и преку него ќе заживее споделувањео и учеството на повеќе луѓе во градењето на слободната култура.

Првиот пост накратко објаснува што претставува СподелиКино, а спремен е и посебен пост кој ќе служи за давање на предлози за СподелиКино од страна на посетителите.

Доколку некој сака да помогне, може да спреми банери за блогот, кои би се ставале на другите блогови.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.