GNU/Linux прва помош // понеделник 11-ти декември (19:00ч)

Иако сме слаби со интернет...

По распоред имаме GNU/Linux прва помош за корисниците на слободен софтвер (GNU/Linux, Android, OpenWRT) и ќе им помагаме да се снајдат со почетнички проблеми, инсталации, команди итн.

КИКА, 19:00ч.

ват д'хак?

Хаклабот КИКА е место за споделување и стекнување знаење, место каде се собираат луѓе заинтересирани за технологија, слободен софтвер и слободна култура. Секој може да изработува најразлични проекти сам, или заедно со некој од присутните. Хаклаби има секаде во светот КИКА е еден од нив. Продолжи со читање...

Приклучи се!

Хаклабот е јавен и отворен простор и е добредојден секој кој сака да се приклучи во тековните активности или да предложи нови. Едноставно дојди во некој од редовните термини.

На интернет може да се приклучиш на IRC каналот #lugola, на поштенската листа или на wiki-то за слободен софтвер.