Контакт

Најпожелно е да се врзете на нашиот IRC канал #lugola на chat.freenode.net (или преку web апликацијата на Freenode), така најбрзо и најлесно ќе добиете информации и одговори. Дури и ако не ви одговори некој веднаш, сите ги читаат логовите и ќе го видат прашањето, така да поседете врзани на каналот.
Вики страната wiki.spodeli.org содржи информации за проекти, идеи, како и куќниот ред на хаклабот. На неа исто може да се најдат упатства за слободен софтвер, извештаи од состаноци, агенди и најави за настани.
twitter:@2cmk
е-пошта: info@slobodensoftver.org.mk